Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie. Popularniejsza (częściej stosowana) forma tego słowa to „chipsy”.

Poprawna pisownia

chipsy

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

czipsy

Poprawna pisownia