Poprawna pisownia

narzeczona

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrazem tym określamy kobietę w stanie narzeczeństwa, która jest zaręczona i planuje wstąpić w związek małżeński. Dawniej na swoją narzeczoną mówiło się oblubienica, do tej pory z kolei funkcjonuje określenie nupturientka.
Należy zapamiętać, że jedyną poprawną formą zapisu tego terminu jest pisownia przez rz oraz przez e. Aby to zachować w pamięci, można sięgnąć do korzeni wyrazu narzeczona, które sięgają aż do czasów języka prasłowiańskiego. Funkcjonowało w nim słowo narekti, które w miarę upływu czasu zostało przejęte przez język staropolski i przyjęło formę narzec, czyli przyrzec, obiecać. Wykształciło się wówczas wyrażenie narzec komuś kogoś – nazywało to sytuację, kiedy ojciec dziewczyny przyrzekał kawalerowi, że zostanie ona jego żoną.

Przykłady poprawnej pisowni

Jesteś zaręczony już od dwóch miesięcy, a ja ciągle nie poznałam Twojej narzeczonej!
Na wczorajszą imprezę Piotrek przyszedł z Kasią już oficjalnie jako ze swoją narzeczoną.
Moja narzeczona jest najpiękniejszą dziewczyną na świecie.


Niepoprawna pisownia

nażeczona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

narzyczona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nażyczona

Niepoprawna pisownia