Poprawna pisownia

teorii

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo teorii należy zapisywać przez dwa i na końcu. W mianowniku ma ono formę teoria i jest słowem zapożyczonym z greckiego theoria – rozważanie. Tego typu określenia podczas odmiany zawsze przyjmują podwójne i.
Teorii, pochodzące od teoria, oznacza zbiór pewnych twierdzeń i przypuszczeń na dany temat, które mogą, ale nie muszą, okazać się prawdziwe. Odnosi się także do wiedzy teoretycznej, akademickiej, nie popartej praktyką.

Przykłady poprawnej pisowni

W teorii mógłbym to dla ciebie zrobić, ale obawiam się, że mój szef będzie wtedy na mnie wściekły.
Ilość teorii, jaką przekazano nam na studiach, była stanowczo zbyt duża i wcale nieprzydatna.
Lubował się w tej teorii spiskowej, dlatego zawsze opowiadał o niej każdemu, nowo poznanemu człowiekowi.


Niepoprawna pisownia

teori

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

teorji

Niepoprawna pisownia