Słowa niegrzecznie oraz nie grzecznie są poprawne, jednak ich wykorzystanie powinno być uzależnione od odpowiedniego kontekstu.

Poprawna pisownia

niegrzecznie

Poprawna pisownia, znaczenie: niegrzecznie to ogólny opis cudzego zachowania, które jest niezgodne z przyjętymi w danej kulturze normami. To często ich umyślne łamanie. Jest to przysłówek połączony z partykułą nie, który przedstawia konkretny stan. Tego typu połączenie należy zapisywać razem, co jest zgodne z zasadami języka polskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Zachowywał się bardzo niegrzecznie względem wszystkich nauczycieli, aż wezwali jego rodziców.
Odezwij się jeszcze raz tak niegrzecznie do babci, a przełożę cię przez kolano i zbiję pasem.
Postępowała niegrzecznie, ponieważ chciała zwrócić na siebie uwagę rodziców skupionych na pracy.


Poprawna pisownia

nie grzecznie

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie grzecznie należy z kolei wykorzystywać w wyjątkowych sytuacjach, kiedy chcemy podkreślić różnicę i kontrast pomiędzy dwoma sytuacjami. Wymaga uzupełnienia przez kolejne zdanie lub jego część, które dokładnie przedstawi zachowanie.

Przykłady poprawnej pisowni

Zachowywał się nie grzecznie, tylko bardzo niepoprawnie, co zawsze budziło kontrowersje otoczenia.
Odpowiedział jej na pytanie nie grzecznie, ale chamsko i burkliwie, jakby robił wielka łaskę.
Zawsze postępowała w taki sposób, aby wypaść nie grzecznie, a jak mała, wredna złośnica.