Niepoprawna pisownia

nie obliczalnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieobliczalnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieopliczalnie

Niepoprawna pisownia