Niepoprawna pisownia

fili

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

filii

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy termin jest odmienioną w trzech przypadkach (dopełniaczu, celowniku oraz miejscowniku) formą wyrazu filia. W języku polskim nazywamy tak oddział urzędu, uniwersytetu czy przedsiębiorstwa, który znajduje się w miejscu innym niż oddział główny. Terminem tym określa się również oddział administracji kościelnej, który nie stanowi jednak osobnej parafii.
We współczesnej polszczyźnie obowiązuje reguła, która nakazuje, by rzeczowniki, które w mianowniku zakończone są na -ia w dopełniaczu, celowniku oraz miejscowniku otrzymywały końcówkę -ii. Dotyczy to w szczególności wyrazów obcego pochodzenia, w których zakończenie -ia występuje po następujących spółgłoskach: t, d, r, l, k, g, ch, jednak ma zastosowanie również w wielu innych rzeczownikach – na przykład w wyrazie omawianym powyżej. Należy zatem zapamiętać, że jedyną poprawną wersją odmienionego rzeczownika filia jest filii.

Przykłady poprawnej pisowni

Moja mama pracuje w filii biblioteki – uwielbia tę pracę.
W tym roku ukończyłam studia magisterskie filii Uniwersytetu Warszawskiego.
Niestety takiej operacji można dokonać wyłącznie w siedzibie głównej banku, a nie w jego filii.


Niepoprawna pisownia

filjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

filji

Niepoprawna pisownia