Poprawna pisownia

zamążpójście

Poprawna pisownia, znaczenie: zawarcie przez kobietę związku małżeńskiego.


Niepoprawna pisownia

zamonżpójście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zamążpujście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mążpójście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mąż pójście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zamąż pójście

Niepoprawna pisownia