Poprawna pisownia

wpół do

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w pół do

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpółdo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w półdo

Niepoprawna pisownia