Poprawna pisownia

wpół do

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to połączenie przyimka w z liczebnikiem pół oraz z kolejnym przyimkiem – do. Za pomocą tego wyrażenia określamy, że do pewnej pełnej godziny zostało trzydzieści minut. Wówczas sformułowanie to należy zapisywać łącząc przyimek z liczebnikiem oraz oddzielając od nich przyimek do.
Sam wyraz wpół można z kolei zapisywać rozdzielnie – kiedy oznacza on w połowie – oraz łącznie, w sytuacjach gdy w pół zastępuje następujące określenia: w pasie, na połowę, niezupełnie, częściowo.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy możemy spotkać się jutro w tym samym miejscu, wpół do drugiej?
Umawiałyśmy się, że wrócisz do domu przed dziesiątą. Jest wpół do dwunastej.
Jeśli wyruszymy teraz, na miejscu powinniśmy być o wpół do drugiej.


Niepoprawna pisownia

w pół do

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpółdo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w półdo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpuł do

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpułdo

Niepoprawna pisownia