Niepoprawna pisownia

miendzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

między

Poprawna pisownia, znaczenie: między to przyimek, który może być wykorzystywany do zakomunikowania różnych cech lub możliwości. Wykorzystujemy go:
1. aby opisać jakieś zdarzenie, podając jego ramy czasowe;
2. podczas opisywania zależności, które dotyczą osób, zjawisk, obiektów czy faktów;
3. opisując przedmiot, który otoczony został z dwóch (lub więcej) stron innymi obiektami;
4. chcąc scharakteryzować za pomocą dwóch szczególnych cech dany obiekt;
5. żeby określić zbiór, do którego przynależą, albo na tle którego wyróżniają się dane osoby lub przedmioty;
6. w celu poinformowania o rezultacie podziału;
7. chcąc przedstawić komuś możliwość dokonania wyboru spośród dwóch osób, przedmiotów lub rozwiązań sytuacji.
Wyraz między poprawnie zapisujemy przez samogłoskę ę. Wyjaśnia to reguła języka polskiego, która mówi, że literę ę należy zapisywać wówczas, gdy znajduje się przed spółgłoskami zwarto szczelinowymi, do których należą: c, ć, cz, dz, dź, dż. W podanym przykładzie występuje przed dz.

Przykłady poprawnej pisowni

Między nowym, a starym osiedlem wybudowano całkiem duże boisko, dzięki czemu będzie można zagrać w piłkę.
Podzielił spadek równo między dwóch synów i jedną córkę, bo miał nadzieję, że w ten sposób uniknie konfliktu między nimi.
Musisz dokonać wyboru między longboardem a cruiserem, pamiętaj jednak, żeby wziąć pod uwagę różnice w tych deskorolkach.


Niepoprawna pisownia

mjendzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mięcy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mjędzy

Niepoprawna pisownia