Niepoprawna pisownia

czynasty września

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzynasty września

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o trzynastym dniu września, nie zaś o trzynastym wrześniu.


Niepoprawna pisownia

trzynasty wrzesień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszynasty września

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżynasty września

Niepoprawna pisownia