Niepoprawna pisownia

shować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

schować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zchować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z chować

Niepoprawna pisownia