Obie formy tego słowa są poprawne, a ich znaczenie – identyczne, dzięki czemu można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

spójrz

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

spojrzyj

Poprawna pisownia