Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

spójrz

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

spojrzyj

Poprawna pisownia