Choć wielu osobom mogłoby wydać się to zaskakujące, językoznawcy są zgodni – zarówno wyraz spójrz jak i spojrzyj są poprawne i można stosować je wymiennie. Choć współcześnie sformułowanie spojrzyj pojawia się głównie w różnego rodzaju utworach literackich, nic nie stoi na przeszkodzie, by stosować je również na co dzień. Należy jednak zwrócić uwagę, by nie modyfikować obu form, gdyż określenia takie jak spojrz bądź spójrzyj będą już błędem.
Spójrz (bądź spojrzyj) to czasownik spojrzeć – aspekt dokonany od spoglądać, odmieniony w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym. Spoglądać to inaczej skierować wzrok w stronę kogoś lub czegoś, a także – potraktować coś w pewien sposób.

Poprawna pisownia

spójrz

Poprawna pisownia, forma bardziej rozpowszechniona.

Przykłady poprawnej pisowni

Spójrz, tak będzie wyglądała moja suknia ślubna.
Czy to nie Twoja mama idzie po drugiej stronie ulicy? Spójrz!
Spójrz, proszę, na te błędy – musisz koniecznie je poprawić zanim oddasz pracę do sprawdzenia przez nauczyciela.


Poprawna pisownia

spojrzyj

Poprawna pisownia, forma rzadziej spotykana (głównie w utworach literackich).

Przykłady poprawnej pisowni

Spojrzyj na te buty – czy myślisz, że pasowałyby do różowej sukienki?
Spojrzyj, proszę. Czy taki efekt Cię zadowala?
Spojrzyj, to nasze mamy siedzą w tej kawiarni!


Niepoprawna pisownia

spójsz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpójrz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pójrz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spujrz

Niepoprawna pisownia