Poprawna pisownia

nie najgorzej

Poprawna pisownia, znaczenie: nie najgorzej oznacza, że coś nie jest wykonane idealnie, albo, że mogło zostać zrobione dużo lepiej. Jest wystarczające, ale nie najlepsze, jak również nie najgorsze.
Wyrażenie nie najgorzej poprawnie zapisujemy rozłącznie. Wyjaśnia to zasada języka polskiego, która mówi, że partykułę nie, użytą jako wykładnik zaprzeczenia w połączeniu z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym oraz najwyższym, zawsze zapisujemy rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie najgorzej wygląda ten płot po naprawie i na jakiś czas wystarczy, jednak wolałbym go zmienić na nowy.
Nie najgorzej sprawuje się ten telefon, jednak wolę używać tego droższego, jest niezawodny i ma dużą renomę.
Nie najgorzej wyszedł ci ten rysunek, chociaż wiem, że stać cię na więcej, dlatego poczekam na nowy.


Niepoprawna pisownia

nienajgorzej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienaj gorzej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie naj gorzej

Niepoprawna pisownia