Obie poniższe formy mogą być poprawne, ale ich znaczenie jest odmienne, dlatego nie mogą być używane zamiennie. Zapoznaj się z wyjaśnieniami i przykładami, aby wybrać właściwą pisownię.

Poprawna pisownia

niezainteresowana

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim wyraz niezainteresowana oznacza sytuację, gdy jakaś osoba nie jest czymś zaciekawiona, jest obojętna. Jest antonimem do słowa zainteresowana.
Gramatycznie jest przymiotnikiem w stopniu równym, a w tym przypadku reguła ortograficzna podaje, że partykuła nie występująca wraz z przymiotnikami w stopniu równym, zawsze jest pisana łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Marta była niezainteresowana dodatkowymi zajęciami z matematyki.
Możesz być niezainteresowana sytuacją w domu, to twoja sprawa.
Dlaczego jesteś niezainteresowana ocenami na świadectwie, jakie ma Urszula?


Poprawna pisownia

nie zainteresowana

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą jest również zestawienie wyrazów nie zainteresowana, gdzie partykuła nie jest wyraźnym zaprzeczeniem lub podkreśleniem przeciwieństwa. Obie formy więc są poprawne i zależą od kontekstu wypowiedzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Ty nie jesteś nie zainteresowana, tylko olewasz sprawę!
Jesteś nie zainteresowana, ale ze znudzeniem odsuwasz od siebie te myśli?
Wydawało mi się, że jesteś nie zainteresowana, ale ty tylko udajesz obojętność.