Poprawna pisownia

nie przeszkadzać

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to oznacza: zezwalać, pozwalać na coś, nie stawiać oporu czemuś, przystawać na coś, dopuszczać coś. Jest ono połączeniem partykuły nie z czasownikiem przeszkadzać.
W języku polskim takie konstrukcje zawsze zapisujemy osobno, stąd powyższe wyrażenie powinno każdorazowo być zapisywane rozdzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Postaram się Ci nie przeszkadzać, wtedy szybciej skończysz pracę.
Pomimo tego, że nikt nie wydawał się zainteresowany jej opowieścią, zdawało się jej to nie przeszkadzać.
Od godziny dwunastej do czternastej proszę mi nie przeszkadzać, mam wtedy ważne spotkanie.


Niepoprawna pisownia

nieprzeszkadzać

Niepoprawna pisownia