Niepoprawna pisownia

nad chodzącym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadchodzącym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nadhodzącym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadchodzoncym

Niepoprawna pisownia