Niepoprawna pisownia

dąrzyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dążyć

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo dążyć zapisujemy poprawnie przez literę ż. Jego zapis można wytłumaczyć podłożem historycznym, gdyż w języku prasłowiańskim zapisywało się go jako dǫžiti. Od tego czasu oryginalna pisownia tylko minimalnie uległa zmianie, dostosowując się do współcześnie stosowanych głosek.
Czasownik dążyć oznacza podejmowania jakichś działań, które pozwolą na osiągnięcie danego celu. Jest to również zmierzanie w kierunku konkretnego celu.

Przykłady poprawnej pisowni

Niezależnie od przeciwności losu zamierzał dążyć do celu i nie poddawał się, choć był bliski załamania.
Przez wszystkie lata starała się dążyć do wyznaczonych przez siebie celów i każdy był tym zdziwiony.
W artykule naukowym profesor dążył do przedstawienia jak największej ilości faktów, które poparł własnymi badaniami.


Niepoprawna pisownia

donżyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

donrzyć

Niepoprawna pisownia