Niepoprawna pisownia

przymnie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako forma rzadko spotykanego słowa przymiąć, oznaczającego pognieść lub z lekka pomiąć.


Poprawna pisownia

przy mnie

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną formą zapisu omawianego wyrażenia jest ta rozłączna. Sformułowanie przy mnie to połączenie ze sobą zaimka przy, którego zadaniem jest między innymi przekazanie informacji, że ktoś lub coś znajduje się w pobliżu osoby mówiącej, z odmienionym w narzędniku liczby pojedynczej zaimkiem osobowym ja. Tego typu konstrukcje powinny zawsze być zapisywane oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Prosiłam Cię, żebyś nie wspominała przy mnie o Tomku. Nie chcę o nim słyszeć.
Postawiła przy mnie kubek z herbatą i poprosiła, bym o wszystkim jej opowiedział.
Mamo, czy posiedzisz przy mnie dopóki nie zasnę?