Niepoprawna pisownia

tszmiel

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzmiel

Poprawna pisownia, znaczenie: trzmiel jest odmiennym rzeczownikiem rodzaju męskozwierzęcego, w liczbie pojedynczej. Słowo to pochodzi od prasłowiańskiego określenia ščьmiti, które oznaczało ściskać, powodować ból. Poprzez dodanie końcówki el, powstało čьmel’ь. Trzmiel (społeczna pszczoła z rodzaju Bombus) jest owłosionym, dużym owadem żyjącym w koloniach i mieszkającym w gniazdach zakładanych w ziemi. Odznacza się czarnym kolorem w poprzeczne żółte lub pomarańczowe pasy. Trzmiel jest pożytecznym owadem, żywi się pyłkiem i zapyla rośliny. Powszechnie nazywany jest nieprawidłowo bąkiem.
Zgodnie z zasadą ortografii, że po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j piszemy rz, to poprawna pisownia tego słowa to trzmiel przez rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Amerykańscy naukowcy udowodnili, że trzmiele mają nie tylko silnie rozwinięte instynkty, ale potrafią się też uczyć.
Trzmiele różnią się od pszczół tym, że żyją w znacznie mniejszych grupach.
Samica trzmiela różni się tym od samca, że posiada żądło, jednak używa go bardzo rzadko.


Niepoprawna pisownia

tżmiel

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czmiel

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ćmiel

Niepoprawna pisownia