Niepoprawna pisownia

zakłucać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zakłócać

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zakłócać odnosi się do zmiany równowagi albo aktualnego stanu, budzenia niepokoju, naruszania ustalonego porządku. Jest to także zatrzymywanie lub utrudnianie wysyłania i odczytywania sygnałów, między innymi cyfrowych. Czasem mieszanie czegoś.
Zakłócać zawsze piszemy przez ó, ponieważ jest to słowo pochodzące od kłócić się. Ten czasownik z kolei wywodzi się od starocerkiewnego klatiti oraz staropolskich cząstek klo- i klat-. Pisownia tych wyrazów ukształtowała się więc historycznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj coś musiało poważnie zakłócać sygnał radaru, skoro nie udało się nam zupełnie niczego odczytać.
Nie lubił zakłócać spokoju podczas wykładu, dlatego gdy się spóźniał, zawsze siadał na samym końcu.
Nie zamierzał zakłócać powoli tworzącej się równowagi mieszaniny, więc nie próbował jej mieszać.


Niepoprawna pisownia

zakucać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zakócać

Niepoprawna pisownia