Poprawna pisownia

empatii

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten należy zawsze zapisywać przez podwójne ii. Został on zapożyczony z języka greckiego, w którym obecny jest termin empathes. Zasady pisowni polskiej mówią, że w wyrazach obcego pochodzenia odmiana rzeczowników w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku zakończonych w formie podstawowej na -ia zawsze będzie miała końcówkę -ii.
Empatii jest to forma rzeczownika empatia, odmieniona w trzech przypadkach: dopełniaczu, celowniku lub miejscowniku. Rzeczownik ten oznacza zdolność do odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Strasznie się zmieniła. Kiedyś była taka miła i ciepła, dziś nie ma za grosz empatii.
Z okazji urodzin życzę Ci żebyś w dzisiejszym świecie nie zatraciła swojej obecnej empatii.
To bardzo dobry chłopak, mamo. Mądry, rozważny, zabawny, nie brakuje mu też empatii.


Niepoprawna pisownia

empati

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

empatji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

empatjii

Niepoprawna pisownia