Poprawna pisownia

koordynat

Poprawna pisownia, znaczenie: koordynat to jedna z form liczby mnogiej rzeczownika koordynata – czyli wyrażenia określającego każdą z liczb wskazujących na położenie danego punktu w przestrzeni (względem danego, konkretnego układu współrzędnych) lub też jego umieszczenie na płaszczyźnie czy powierzchni.
Koordynat to forma dopełniacza liczby mnogiej od słowa koordynata. Należy zapamiętać, że jest to jedyna poprawna forma istniejąca w języku polskim. Pomimo iż odmiana przez przypadki innych wyrazów (na przykład marmur – marmurów) może sugerować odmienną odmianę wyrazu koordynat, w tym przypadku absolutnie nie należy się nią sugerować.

Przykłady poprawnej pisowni

Na radarze szybko stracili możliwość ustalenia koordynat samolotu, który prawdopodobnie rozbił się krótko po starcie.
Dowódca nie miał najmniejszego problemu z ustaleniem koordynat obozu wroga.
Wieża nawigacyjna nie była w stanie podać jednoznacznych koordynat, więc pilot poprosił o ponowne ich ustalenie.


Niepoprawna pisownia

koordynatów

Niepoprawna pisownia