Poprawna pisownia

niemożliwy

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niemożliwy należy zapisywać łącznie. Według zasad języka polskiego partykułę nie z przymiotnikami zapisujemy łącznie.
Niemożliwy to taki, którego nie daje się urzeczywistnić, który jest wyimaginowany i nigdy się nie spełni. Wyraz ten można również odnieść do opisu zjawiska lub zachowania, które jest nie do zniesienia. Często wyrazić można w ten sposób zdziwienie.

Przykłady poprawnej pisowni

To niemożliwe, żeby on spowodował ten wypadek, jest przecież bardzo dobrym kierowcą.
Twój syn jest niemożliwy, musisz go uspokoić, bo nie mogę się skupić, przez co nie dokończę mojej pracy.
Ten test jest niemożliwy do wykonania, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak mało dali nam na nie czasu.


Niepoprawna pisownia

nie możliwy

Niepoprawna pisownia