Niepoprawna pisownia

wyrarzenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyrażenie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to słowo lub zespół słów, które są silnie nacechowane znaczeniowo i służą do podkreślenia tego znaczenia. Jednocześnie są to zespoły wyrazów utarte w danym języku, które mają swoje oddzielne znaczenie i często używane są jako przenośnia. W matematyce jest to ciąg liczb i łączących je znaków, które mówią, jakie działania należy wykonać.
Wyrażenie należy zapisywać przez ż. Zgodnie z zasadami języka polskiego, jeśli istnieje para pokrewnych wyrazów, w których następuje wymiana ż na z, zawsze wykorzystujemy z z kropką. W tym przypadku może to być wyrażenie i wyrazić.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie każde wyrażenie jest poprawne, dlatego należy zważać na to, którego się używa w danej chwili.
Wyrażenie przymiotnikowe w gorącej wodzi kąpany oznacza kogoś popędliwego, niecierpliwego.
Należy zawsze dobierać odpowiednie wyrażenie do opisu danej sytuacji, aby być dobrze zrozumianym.