Obie formy słowa powierzchniom, to jest zarówno „powierzchnią” jak i „powierzchniom” są jak najbardziej poprawne, są to jednak różne formy tego słowa, których nie należy stosować wymiennie. Każdorazowo wybór właściwej formy powinien zależeć od kontekstu danego zdania. Rzuć okiem na nasze przykłady i poznaj definicję każdego ze znaczeń. Znaczenie słowa „powierzchnia” jest następujące: zewnętrzna strona; określony obszar, o ograniczonych rozmiarach; wierzchnia warstwa.

Poprawna pisownia

powierzchniom

Poprawna pisownia, celownik liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek przyglądał się powierzchniom obu brył, starając się ustalić, która z nich jest większa.


Poprawna pisownia

powierzchnią

Poprawna pisownia, narzędnik liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Pod powierzchnią ziemi znajdowały się sekretne drzwi prowadzące wgłąb ziemi.