Obie formy słowa powierzchnia, to jest zarówno powierzchnią jak i powierzchniom są jak najbardziej poprawne, są to jednak różne formy tego słowa, których nie należy stosować wymiennie. Każdorazowo wybór właściwej formy powinien zależeć od kontekstu danego zdania. Rzuć okiem na nasze przykłady i poznaj definicję każdego ze znaczeń. Znaczenie słowa powierzchnia jest następujące: zewnętrzna strona; określony obszar, o ograniczonych rozmiarach; wierzchnia warstwa.

Poprawna pisownia

powierzchniom

Poprawna pisownia, celownik liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek przyglądał się powierzchniom obu brył, starając się ustalić, która z nich jest większa.


Poprawna pisownia

powierzchnią

Poprawna pisownia, narzędnik liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Pod powierzchnią ziemi znajdowały się sekretne drzwi prowadzące wgłąb ziemi.