Poprawna pisownia

wziąłem

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest wziąłem. Słowo to pochodzi od wziąć, czyli dokonanej formy czasownik brać. Tematem (rdzeniem) tego wyrazu jest cząstka wzią- do której należy dodawać końcówki osobowe. Poprawna odmiana tego czasownika wygląda następująco:
1. os. l. p.: -łem, wziąłem;
2. os. l. p.: -łeś, wziąłeś;
3. os. l. p.: -ł, wziął;
1. os. l. mn.: -ęliśmy, wzięliśmy;
2. os. l. mn.: -ęliście, wzięliście;
3. os. l. mn.: -ęli, wzięli.
Wziąłem pojawia się w znaczeniu dokonanym, jako odpowiednik niedokonanego brać (wziąłem coś kiedyś). Dodatkowo jest to wyraz szeroko stosowany, który może pojawić się między innymi w takich kontekstach:
1. oznacza skorzystanie z czegoś, zastosowanie jakiegoś przedmiotu lub zasady;
2. jest to odpowiednik pochwycenia czegoś albo objęcia kogoś;
3. może pojawić się, gdy mówimy o przyjęciu zapłaty;
4. jest to zobowiązanie się do czegoś;
5. w znaczeniu potocznym oznacza odbycie stosunku seksualnego;
6. czasami używa się tego czasownika do wzmocnienia trybu rozkazującego (np. weź to zrób!);
7. jako czasownik zwrotny wyrażenie wziąłem się za oznacza zacząłem coś robić.

Przykłady poprawnej pisowni

Wziąłem psa na spacer i chodzimy teraz po parku, jeśli chcesz, to możesz dołączyć, bo będę tu jeszcze godzinę.
Wziąłem na siebie zbyt wiele obowiązków, dlatego teraz nie mogę wyrobić się z całą tą pracą.
Wziąłem leki przepisane przez lekarza, ale na razie nie widzę żadnej poprawy. Może pojawi się później.


Niepoprawna pisownia

wzięłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wziołem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wziełem

Niepoprawna pisownia