Niepoprawna pisownia

lezby

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lesby

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik lesby występuje w liczbie mnogiej i oznacza kobiety o preferencjach homoseksualnych. Jest używany w pejoratywnym (negatywnym) znaczeniu i uważany za obraźliwy.
Lesby to liczba mnoga od słowa lesba, będącego skrótem wyrazu lesbijka. Pochodzi on od nazwy greckiej wyspy Lesbos, a jego pisownia nie została zmieniona, dlatego – niezależnie od wymowy – powinien być zawsze zapisywany przez -sb-.

Przykłady poprawnej pisowni

Takie lesby, jak wy, nie mogą należeć do grona naszych znajomych, więc się od nas odczepcie.
Wiesz, że te dwie dziewczyny, które zamieszkały ostatnio nad nami, to najpewniej są lesby?
Nie zadawaj się z nimi, to chyba jakieś lesby! Jeszcze ktoś pomyśli, że też masz takie upodobania.