Poprawna pisownia

Świadkowie Jehowy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Świadkowie Jehowi

Niepoprawna pisownia