Poprawna pisownia

Świadkowie Jehowy

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną wersja zapisu powyższego wyrażenia jest Świadkowie Jehowy, co wyjaśnia odmiana przez przypadki rzeczownika Jehowa. W tej sytuacji jest to dopełniacz i taką właśnie końcówkę przyjmuje ten wyraz.
Świadkowie Jehowy to inaczej Chrześcijański Zbiór Świadków Jehowy. Jest to związek wyznaniowy, głoszący, że Jehowa (Jahwe) to jedyny Bóg. Wyznawcy znani są z ogłaszania swoich nauk poprzez chodzenie od domu do domu oraz rozdawanie specyficznych ulotek na ulicach.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie patrz w ich stronę, to Świadkowie Jehowy – na pewno będą chcieli nas zaczepić.
Otworzyłam drzwi, myśląc, że to listonosz, jednak na wycieraczce stali Świadkowie Jehowy.
Świadkowie Jehowy przekonani są o konieczności pełnienia posługi poprzez chodzenie od drzwi do drzwi.


Niepoprawna pisownia

Świadkowie Jehowi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Świadkowie Jechowi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Świadkowie Jechowy

Niepoprawna pisownia