Poprawna pisownia

abnegat

Poprawna pisownia, znaczenie: abnegatem nazywamy osobę, absolutnie niedbającą o swój wygląd, zdrowie, wygody i korzyści, inaczej: ktoś zaniedbany, flejtuch, fleja. Mówimy tak również na kogoś, kto nie ma podstawowej wiedzy na jakiś temat.
Powyższe sformułowanie zostało zapożyczone z języka łacińskiego, w którym obecny był termin abnegatio – wyparcie się. Jako że w języku polskim obowiązuje zasada, nakazująca zgodny z oryginałem zapis wyrazów o pochodzeniu historycznym, określenie to należy zawsze zapisywać przez t. Błędy w pisowni wynikają najczęściej z niewłaściwej wymowy, w której często słychać spółgłoskę d.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy jego córka wyprowadziła się z domu, stał się kompletnym abnegatem.
Tylko kompletny abnegat spożywa pizzę z sosem czosnkowym.
Nigdy na nich nie zagłosuję, to banda abnegatów, niezainteresowanych dobrem naszego kraju.


Niepoprawna pisownia

abnegad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apnegat

Niepoprawna pisownia