Niepoprawna pisownia

minoł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

minął

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to pochodzi od bezokolicznika mijać. Jest to czasownik odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w rodzaju męskim oraz w czasie przeszłym. Oznacza przemieszczanie się (przechodzenie, przebieganie lub przejeżdżanie) koło jakiejś rzeczy lub osoby. Możemy nim również nazwać ukończenie trwania jakiegoś zjawiska czy wydarzenia. Wyrażeniem tym przekazujemy także niekiedy informację, że jakieś uczucie, emocja, czy też na przykład ból już się zakończyło, odeszło.
Minął należy zawsze zapisywać przez ą. Błędna pisownia wynika najczęściej z niepoprawnej, mało dokładnej wymowy tego słowa, kiedy głoska ą traci swoją nosowość i staje się po prostu ustną samogłoską o, która jest znacznie prostsza do artykulacji.

Przykłady poprawnej pisowni

Dziś minął mnie na ulicy Twój syn – ależ on wyrósł!
Ile bym dała żeby ten ból minął albo chociaż odrobinę zelżał…
Minął już czas, kiedy można było zgłaszać poprawki do tej ustawy.


Niepoprawna pisownia

mineł

Niepoprawna pisownia