Obie zaprezentowane na tej stronie formy są oczywiście bezbłędne i funkcjonują w języku polskim niezależnie od siebie. Mają one jednak zupełnie różne znaczenia, w związku z czym w żadnym razie nie mogą być stosowane wymiennie! Co warte podkreślenia wariant skaże może pochodzić od dwóch różnych słów podstawowych, w związku z czym pisownia skaże może posiadać dwa niezależne od siebie znaczenia, co uwzględniliśmy w przykładach użycia słów w zdaniach. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez naszą redakcję definicami wszystkich znaczeń, a w przypadku dalszych pytań lub wątpliwości zachęcamy do pozostawienia komentarza z pytaniem do naszej redakcji pod całym opracowaniem.

Poprawna pisownia

skarze

Poprawna pisownia, znaczenie: skarze to odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej i w czasie przyszłym czasownik skarać. Jest to nieco już przestarzały wyraz, jednak gdzieniegdzie dalej bywa używany. Oznacza on to samo co ukarać, czyli: wymierzyć komuś karę.

Przykłady poprawnej pisowni

Mnie się nie boi, ale wie, że ojciec skarze go tak, że popamięta.
Mam nadzieję, że Twoja matka skarze Cię za każdy zdeptany w moim ogródku kwiat!
Wiedziała, że jeśli skarze syna tak surowo jakby chciał, ten może nie odezwać się do niej przez wiele tygodni.


Poprawna pisownia

skaże

Poprawna pisownia, znaczenie: skaże z kolei to określenie, które w języku polskim może wywodzić się od dwóch form podstawowych i stąd ma dwa różne znaczenia. Brzmi tak odmieniona w pierwszej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym forma czasownika skazić (zapisujemy z głoską ę na końcu – skażę, oznaczającego: ulec jakiemuś niekorzystnemu działaniu, jakimś ujemnym wpływom, zanieczyścić coś środkami trującymi lub substancjami promieniotwórczymi i spowodować, że stało się szkodliwe dla istot żywych, spowodować trwałe uszkodzenie lub zeszpecenie czegoś i dodatkowo: uczynić umyślnie jakiś produkt niezdatnym do spożycia przez dodanie środków trujących. Skaże to także forma czasownika skazać (również odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym), oznaczającego: wydać wyrok skazujący.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam nadzieję, że sąd skaże go na wiele lat pozbawienia wolności.
Oskarżony ewidentnie obawiał się, że sąd skaże go na kilka lat za kratkami – na szczęście dla niego skończyło się na wyroku w zawieszeniu.
Jestem pewna, że niewłaściwie używając tego nawozu skażę wszystkie pobliskie rzeki.
W lokalnych wierzeniach nieprzestrzeganie tych zasad skaże cię na wieczne potępienie.