Poprawna pisownia

alkohol

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określa się grupę związków organicznych, pochodnych węglowodorów, stosowanych między innymi jako rozpuszczalniki. Jest to również każdy napój, który zawiera minimum 0,5% alkoholu etylowego. W mowie codziennej nazywamy tak trunek o właściwościach odurzających, który może być otrzymywany z rozcieńczonego spirytusu lub też z procesu fermentacji owoców.
Rzeczownik ten zawsze zapisujemy przez h. Uzasadnia to jego etymologia – Polacy zapożyczyli wyraz alkohol z języka niemieckiego, w którym występuje we właśnie takiej formie, z kolei do Niemiec przywędrował on z języka arabskiego, posiadającego rzeczownik al-kuhl, oznaczający proch lub pył. Jako że w polszczyźnie istnieje zasada, iż wyrazy zapożyczone zapisujemy zgodnie z oryginałem, poprawna jest wyłącznie pisownia przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Zanim sprzedam komuś alkohol, mam prawo poprosić go o dowód tożsamości.
Ogromna ilość wypadków na polskich drogach powodowana jest pod wpływem alkoholu.
Jeśli chodzi o alkohol, to jestem wybredna – lubię wyłącznie białe wino.


Niepoprawna pisownia

alkochol

Niepoprawna pisownia