Współcześni językoznawcy zgodnie twierdzą, że zarówno forma rękami jak i rękoma są poprawne, można zatem używać ich wymiennie. Należy jednak zwrócić uwagę na wskazywany przez wiele słowników fakt, iż wyraz rękami spotyka się w różnego rodzaju tekstach znacznie częściej.
Obie wspomniane formy pochodzą od rzeczownika ręka. Nazywamy tak część kończyny górnej człowieka od nadgarstka aż do końca palców. Potocznie mówi się tak również na całą ludzką kończynę górną. Terminem ręka określamy również wszystkie karty, które trzymane są w danej chwili przez gracza, a także (w piłce nożnej) niedozwolone zagranie ręką.

Poprawna pisownia

rękami

Poprawna pisownia, znaczenie: forma występująca powszechniej, zalecamy jej użycie.

Przykłady poprawnej pisowni

Mój dziadek wielokrotnie przypominał mi, że wybudował sobie dom własnymi rękami.
Nie potrzebuję miksera do zagniatania ciasta. Wolę to zrobić rękami.
Chłopcy z techniku postanowili, że wyremontują szatnie własnymi rękami.


Poprawna pisownia

rękoma

Poprawna pisownia, znaczenie: forma poprawna, choć mniej popularna.

Przykłady poprawnej pisowni

Musimy coś zrobić w tej sprawie, nie możemy siedzieć z założonymi rękoma.
Po rozległym udarze przebytym w ubiegłym roku kobieta nie jest w stanie poruszać rękoma.
Nie próbuj zwolnić ich moimi rękoma, sam z nimi porozmawiaj.


Niepoprawna pisownia

renkami

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

renkoma

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ręcami

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rencami

Niepoprawna pisownia