Poprawna pisownia

geneza

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik o rodzaju żeńskim, poprzez użycie którego określa się ogół czynników, które prowadzą do powstania lub są przyczyną rozwoju czegoś. Jest to pochodzenie, źródło, powód lub początek czegoś. Do synonimów zaliczamy słowa takie jak: przyczyna, źródło, powód oraz początek, zaś do wyrazów pokrewnych słowo genetyczny. Słowo geneza odmienia się przez przypadki w następujący sposób (liczba pojedyncza / liczba mnoga): mianownik: geneza / genezy, dopełniacz: genezy / genez, celownik: genezie / genezom, biernik: genezę / genezy, narzędnik: genezą / genezami, miejscownik: genezie / genezach i wołacz: genezo / genezy.
Słowo zapisujemy w języku polskim zawsze przez z w środku, niepoprawny zapis z użyciem litery s może wynikać z pisowni obcojęzycznej – np. w języku angielskim słowo to zapisujemy właśnie przez s w sposób genesis (jest to również nazwa znanego zespołu muzycznego).

Przykłady poprawnej pisowni

Trwa to już tyle lat, że chyba nikt z nas nie będzie w stanie dojść jaka właściwie jest geneza ich konfliktu.
Na dzisiejszym wykładzie profesor będzie tłumaczył zawiła i skomplikowaną genezę tego zjawiska.
Jeśli nie poznasz genezy naszego ruchu nigdy tak naprawdę nie zrozumiesz idei, o którą walczymy.


Niepoprawna pisownia

genesa

Niepoprawna pisownia