Poprawna pisownia

stóp

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz stóp pochodzi od rzeczownika stopa odmienionego w dopełniaczu liczby mnogiej. W języku polskim stopa to część ciała, która tworzy dolny odcinek nogi i jest ograniczona piętą oraz kostką. Mówimy tak również na poziom czy jakość czegoś, podstawę jakiejś rzeczy, element zestawu perkusyjnego; stopa to także jednostka długości, używana przez mieszkańców niektórych krajów oraz najmniejsza jednostka miary wierszowej.
Słowo stóp należy każdorazowo zapisywać przez ó. Motywuje to obowiązująca we współczesnej polszczyźnie reguła, która mówi, że samogłoskę ó zapisujemy wówczas kiedy w innej formie tego samego wyrazu bądź w wyrazie pokrewnym wymienia się na o, e lub a. W przypadku omawianego wyrazu zachodzi oboczność ó:o (piszemy stóp bo stopa).

Przykłady poprawnej pisowni

Po zeszłorocznym wypadku motocyklowym jedna z moich stóp jest delikatnie zdeformowana.
W tym jeziorze nie wolno nawet moczyć stóp – odczyn wody jest zbyt silnie zasadowy.
Po wczorajszej wyprawie długo nie mogłam rozgrzać dłoni i stóp.


Niepoprawna pisownia

stup

Niepoprawna pisownia, wyjątek: taka pisownia może być poprawna w specyficznym kontekście – jako forma słowa stupa, oznaczającego budowlę sakralną, najczęściej buddyjską.