Niepoprawna pisownia

czułno

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czółno

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie czółno zawsze zapisujemy przez ó. Pisownia ta umotywowana jest historycznie – w staropolszczyźnie występowały przeróżne odmiany tego słowa, takie jak czołn, czełn, czółniak. Każda z nich wskazuje na konieczność zapisu przez ó, a nie u.
Czółnem nazywamy rodzaj łódki o płaskim dnie, wykonanej z pojedynczego pnia drzewa poprzez dłubanie bądź wypalanie. Poruszana była najczęściej za pomocą wioseł. Inne nazwy czółna to: dłubanka, piroga, kanoe.

Przykłady poprawnej pisowni

Niewielkie czółno miało im posłużyć za środek transportu na drugi koniec jeziora.
Dzielny wódz porzucił swoje czółno i w dalszą drogę udał się pieszo.
Z tego drzewa powstanie niebawem czółno, którym będziecie mogli udać się w górę rzeki – powiedział przewodnik.