Niepoprawna pisownia

za wruć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawróć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za wróć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zawruć

Niepoprawna pisownia