Niepoprawna pisownia

zawieruha

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawierucha

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zawierucha oznacza silny, porywisty wiatr. Odpisuje także wydarzenia historyczne, które mają nagły, wstrząsający charakter i mogą spowodować zmiany w dziejach.
Zawierucha zawsze zapisujemy przez ch. Wytłumaczeniem pisowni jest obecność pokrewnego wyrazu zawieruszyć, który pozwala na wymianę ch na sz. W polszczyźnie, jeśli wymiana taka zachodzi, należy wykorzystywać właśnie ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Zimowa zawierucha przyniosła bardzo obfite opady śniegu i spowodowała odcięcie prądu.
Zawierucha spowodowana zamieszkami uniemożliwia mu normalne wychodzenie do pracy.
Wczorajsza zawierucha spowodowała duże straty mienia, ale nikt nie zginął w jej czasie.


Niepoprawna pisownia

zawierócha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zawjerucha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za wierucha

Niepoprawna pisownia