Niepoprawna pisownia

zcharakteryzować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

scharakteryzować

Poprawna pisownia