Niepoprawna pisownia

zcharakteryzować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

scharakteryzować

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe sformułowanie należy zawsze rozpoczynać od spółgłoski s. Motywuje to obowiązująca we współczesnej polszczyźnie reguła, która mówi, że jeżeli wyraz zaczyna się od spółgłoski bezdźwięcznej (dla przypomnienia, są to następujące głoski: c, ch, cz, f, k, p, s), to wówczas należy poprzedzać go przedrostkiem s.
Omawiane słowo to utworzona od czasownika charakteryzować forma dokonana czasownika. Jej znaczenie to: opisać coś, określić, sporządzić rys czegoś, odzwierciedlić coś.

Przykłady poprawnej pisowni

Zastanówcie się przez chwilę i spróbujcie scharakteryzować motyw głównego bohatera.
Niewiele zmian, jednak bardzo istotnych – tak można scharakteryzować najnowszą aktualizację systemu.
Jedną z osób, które mogą najlepiej scharakteryzować Anię, jest jej siostra.


Niepoprawna pisownia

z charakteryzować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sharakteryzować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zharakteryzować

Niepoprawna pisownia