Niepoprawna pisownia

dewiand

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dewiant

Poprawna pisownia, znaczenie: osoba, która zachowuje się w sposób odbiegający od normy, inaczej dewiat.


Niepoprawna pisownia

dewjand

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

defiant

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dewjant

Niepoprawna pisownia