Niepoprawna pisownia

Natali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Natalii

Poprawna pisownia, znaczenie: Natalia to imię, które w języku polskim pojawiło się w XIV wieku. Wywodzi się ono z języka łacińskiego, w którym zwrot dies natalis oznaczał dzień narodzin. Imię to oznacza osobę płci żeńskiej, która oczekuje ponownych narodzin po swojej śmierci, w życiu pośmiertnym.
Poprawną formą zapisu jest Natalii, przez dwa -i na końcu. Pisownię taką można wyjaśnić dwiema zasadami, obowiązującymi w języku polskim. Pierwszą jest to, że wyrazy obcego pochodzenia, które kończą się w mianowniku na -ia, należy w dopełniaczu i celowniku zapisywać z -ii na końcu. Druga zasada informuje, że rzeczowniki zakończone na cząstkę -ia, która mieści się za spółgłoskami takimi jak: ch, d, g, k, r, l, t, w dopełniaczu oraz celowniku powinny kończyć się na -ii.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy okazało się, że Natalii nie było w domu, jej znajomi poszli na przyjęcie sami.
Marek pożyczył od Natalii zeszyty, bo nie było go w szkole z powodu długiej rekonwalescencji po wypadku.
Natalii udało się szybko uzyskać prawo jazdy, podchodziła do egzaminu teoretycznego i praktycznego tylko raz.


Niepoprawna pisownia

Natalji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Nataljii

Niepoprawna pisownia