Niepoprawna pisownia

zabież

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zabierz

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim nie występuje wyraz zabież, dlatego też należy go zastąpić poprawnym wyrazem zabierz. Poprawna pisownia wynika z zasady ortograficznej, która mówi, że przed spółgłoską r przedłużającą występuje samogłoska i. Słowa wywodzi się od czasownika brać, który jest formą odmienioną przez przypadki. W czasie teraźniejszym w liczbie pojedynczej czasownik brać odmienia się przez osoby i liczby, natomiast w liczbie mnogiej ma jedną formę dla wszystkich osób.

Przykłady poprawnej pisowni

Zabierz go stąd, od rana działa mi na nerwy!
Jak nie zabierzesz stąd tych kartek z notatkami, wyrzucę je do kosza.
Zabierz ze sobą reklamówkę, przyda nam się na zakupy.


Niepoprawna pisownia

za bierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zabjerz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zabiesz

Niepoprawna pisownia