Niepoprawna pisownia

ah

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jeśli pisane wielką literą Ah – wówczas (najczęściej za wartością liczbową) może oznaczać symbol amperogodziny.


Poprawna pisownia

ach

Poprawna pisownia, znaczenie: wykrzyknienie ach poprawnie zapisujemy przez dwuznak -ch. Jest ono bowiem wywodzone od potocznego słowa achać, oznaczającego zachwycać się czymś w sposób afektowany, pełen uniesienia, a nawet przesadny. Warto przy tym pamiętać, iż po tym słowie należy postawić przecinek lub wykrzyknik – w zależności od kontekstu i konstrukcji wypowiedzi.
Jeśli jednak odnosimy się do fizyki, symbol Ah oznacza amperogodziny, pod warunkiem, że pierwsza litera zostanie zapisana jako wielkie A.
Ach to wykrzyknienie, które służy wyrażaniu emocji albo uczuć. Może wyrażać zachwyt, zaskoczenie i podziw, ale także przerażenie oraz wiele innych emocji. W wypowiedziach książkowych symbolizować może westchnienie.

Przykłady poprawnej pisowni

Ach, jaka dzisiaj jest piękna pogoda, aż żałuję, że weekend się skończył, bo można by było pojechać nad wodę.
Ach! Jakie tutaj są piękne widoki, gdybym wiedziała o tym wcześniej, z pewnością już kilka razy odwiedziłabym ten zakątek.
Ach! Co za niesamowita przygoda, uwielbiam wyjazdy, na które można zabrać namiot.