Niepoprawna pisownia

więdz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

więc

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo więc oznacza inaczej toteż, zatem. Jest spójnikiem lub też wyrazem wprowadzającym zdanie zależne, pokazujące konsekwencje czynów, przytoczonych w poprzedniej części wypowiedzi. Może pojawiać się w wyrażeniu a więc, które służy do wprowadzania pytania.
Więc należy zawsze zapisywać przez c, ponieważ jego pisownia została ukształtowana historycznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Powiedz mi więc, dlaczego nie chcesz iść w przyszłym tygodniu do Zuzi na przyjęcie urodzinowe?
Basia nigdy nie przepadała za gryzoniami, więc nikogo nie dziwiło, że nie chciała opiekować się myszkami brata.
Wczoraj poszedłem z tobą na pływalnię, więc może dzisiaj wybierzesz się ze mną do mojej ulubionej kawiarni?


Niepoprawna pisownia

wjęc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wjenc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wienc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wiendz

Niepoprawna pisownia