Poprawna pisownia

zahaczyć

Poprawna pisownia, znaczenie: pisownia tego zwrotu uzasadniona jest jego pochodzeniem. Należy on do tej samej rodziny co wyraz hak, który zapożyczony został z języka niemieckiego. Występuje w nim posiadający takie samo znaczenie rzeczownik Haken, pisany właśnie przez h. Stąd też w języku polskim utrwalił się taki sam zapis.
Zahaczyć to termin, którym określamy umieszczenie czegoś na czymś wystającym (haku, gwoździu), ale także zawadzić o coś, ruszając się. W mowie nieco bardziej potocznej wyrażenia tego używamy zamiast: nawiązać do czegoś, zaczepić kogoś o coś, zwrócić się do kogoś z jakąś prośbą lub pytaniem.

Przykłady poprawnej pisowni

Strajk pracowników linii lotniczych może zahaczyć także o długi weekend.
Wypadek został spowodowany przez kierowcę ciężarówki, która zahaczyła o motocykl podczas wyprzedzania.
Zwiedzając Kraków, dużym błędem byłoby nie zahaczyć o Kościół Mariacki.


Niepoprawna pisownia

zachaczyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za chaczyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za haczyć

Niepoprawna pisownia