Niepoprawna pisownia

mogli by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mogliby

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to należy zawsze zapisywać razem, zgodnie z obowiązującą w języku polskim regułą, mówiącą, że cząstkę -by z osobowymi formami czasowników piszemy łącznie.
Mogliby to forma pochodząca od czasownika móc, odmienionego w pierwszej osobie liczby mnogiej, w trybie przypuszczającym. Jego znaczenie to inaczej: być do czegoś zdolnym, potrafić coś zrobić, ale także: mieć do czegoś uprawnienia lub mieć na coś zezwolenie. Określeniem tym nazywamy również prawdopodobieństwo zajścia jakiegoś wydarzenia czy zadziania się zjawiska.
Ciekawostka: Jeżeli nie jesteśmy pewni prawidłowej pisowni zwrotu mogliby, zawsze możemy rozdzielić to wyrażenie, cząstkę -by umieszczając przed czasownikiem. Wówczas znaczenie zdania zostaje zachowane, a my unikniemy błędu. Przykład: Pytałeś, czy by mogli nam z tym pomóc?

Przykłady poprawnej pisowni

Pamiętam jak mówili, że nie mogliby patrzeć na zabijanie karpi wigilijnych.
Wiem, że gdyby chcieli, to mogliby zdążyć w oba miejsca.
Dwoje uczniów spytało nauczyciela, czy mogliby od jutra siedzieć razem w ławce.