Niepoprawna pisownia

za witały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawitały

Poprawna pisownia, znaczenie: pojawiły się gdzieś, przybyły dokądś.