W przypadku określeń: nie jedna i niejedna należy pamiętać, że obie formy są poprawne. Warto jednak przy tym uwzględnić, że ich prawidłowy zapis będzie wynikać z kontekstu całej wypowiedzi.

Poprawna pisownia

niejedna

Poprawna pisownia, znaczenie: według zasady języka polskiego, partykułę nie należy zapisywać łącznie ze słowem jedna, kiedy pragnie się w ten sposób powiedzieć wiele. Co więcej, słowo to odnosi się zawsze do ogólnie rozumianej grupy kobiet, albo przedmiotów rodzaju żeńskiego. Nie wymaga przy tym podawania ich liczby.

Przykłady poprawnej pisowni

Niejedna osoba chciałaby dostać to stanowisko, dlatego trzeba zrobić dokładne rozeznanie w kandydatach.
Niejedna myśl krążyła w jej głowie, ponieważ dziewczyna chciała znaleźć jak najlepsze rozwiązanie sprawy.
Do wojska zgłosiła się niejedna kandydatka, teraz całkiem sporo kobiet chce być żołnierzem.


Poprawna pisownia

nie jedna

Poprawna pisownia, znaczenie: zgodnie z drugą zasadą języka polskiego, partykuła nie, która użyta jest jako wykładnik zaprzeczenia przed liczebnikiem, powinna być zapisywana rozdzielnie. Właśnie w tym kontekście występuje ona w wyrażeniu: nie jedna, odnoszącym się do zaprzeczenia liczby pojedynczej. Takie określenie ma na celu uwydatnienie, ile osób przebywało w danym miejscu lub coś wykonywało. Podobnie jak w poprzednim przypadku, może także odnosić się do przedmiotów rodzaju żeńskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie jedna koleżanka, ale aż trzy patrzyły na nią z zazdrością, gdy przyjechała samochodem, który dostała od rodziców.
Nie jedna, a dwadzieścia doniczek zostało postawionych na tarasie, miały się w nich znaleźć kwiaty i zioła.
Nie jedna, a cztery antylopy trafiły do warszawskiego Zoo, warto więc będzie pojechać i je zobaczyć.