Niepoprawna pisownia

twożywo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tworzywo

Poprawna pisownia, znaczenie: w najszerszym znaczeniu tworzywo to każdy materiał, który można poddać obróbce, nadając mu nowy kształt i cechy w trakcie procesu technologicznego. Zazwyczaj słowo to używane jest jednak do opisu tworzyw sztucznych, plastików.
Tworzywo należy zapisywać przez rz. Wynika to z pokrewieństwa tego słowa do rzeczownika twórca, dzięki czemu może zachodzić wymiana rz na r. Zgodnie z zasadami języka polskiego, jeśli istnieje możliwość takiej wymiany, należy wykorzystywać dwuznak.

Przykłady poprawnej pisowni

Czarne tworzywo już się skończyło, a czerwonego zabraknie jutro. Możesz zrobić zamówienie?
Szymon uznał, że tworzywo sztuczne, z którego wykonane były zabawki, nie było wysokiej jakości.
Patryk bawił się samochodzikiem tak długo, aż pozagniatał tworzywo, z którego był zrobiony.


Niepoprawna pisownia

twoszywo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tforzywo

Niepoprawna pisownia