Niepoprawna pisownia

tród

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trud

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie trud pochodzi z języka starosłowiańskiego, od takich wyrazów jak trudi, truditi. Oznacza mozolne wykonywanie jakiegoś zadania, włożenie dużej ilości energii i wysiłku w to, aby zadanie skończyć. To też same trudności, problemy i wyzwania, które się pojawiają.
Ze względu na staropolskie pochodzenie, słowo trud powinno być zapisywane zgodnie z historycznymi zasadami, czyli przez u.

Przykłady poprawnej pisowni

Każdy trud, który włożysz w to zadanie, zaowocuje w przyszłości w postaci twojej większej wiedzy.
Jego trud jest zawsze niedoceniany, ponieważ koledzy psują jego opinię w oczach szefa.
Daremny trud, więc radzę ci po prostu porzucić to zadanie i zająć się czymś, co da rezultaty.


Niepoprawna pisownia

trut

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trót

Niepoprawna pisownia